Vem vill kvoteras till lågstatus?

Fick ett önskemål om ett inlägg rörande kvotering. Det är ett intressant ämne som jag gärna tar upp.

Det är svårt och motsägelsefullt att kalla sig feminist och samtidigt vara pro kvotering – det är som att vara emot slakt men tycka det är okej att slakta fula djur. Visst, det finns de hycklare som klarar av att stå för något sådant – t.ex. vid hästköttsdebatten då det fanns dem som ansåg att det var oetiskt att äta häst, men helt rätt att äta ko.

Tillbaks till ämnet. Att vara feminist innebär per se att varken män eller kvinnor ska kunna diskrimineras pga kön. Att vara för kvotering innebär att man vill kunna neka folk anställning pga deras kön trots att de har högst kompetens av de sökande till ett arbete. Får ni det att gå ihop? Inte jag heller.

När det talas om kvotering så talar man i regel om välbetalda yrken med hög status eller makt i samhällsfrågor; chefer, politiker, jurister, etc. Sanningen är att de kvinnor som når sådana positioner har samma bakgrund som de män som gör det, det enda som skiljer är könet. Jag vågar dessutom påstå att det är lika svårt för en kvinna med rätt bakgrund att nå de här positionerna som för en man att göra det, den genomsnittlige mannen kommer knappast få jobbet före den kvinnan vi talar om – man kan alltså inte prata om att det diskrimineras pga kön, utan pga bakgrund.

Undersökningar visar precis detta, att kvinnor med ”rätt” bakgrund är i princip lika många i högstatusyrkena som männen med ”rätt” bakgrund. Undersökningen gjordes på sociologiska institutionen på Göteborgs universitet, och visade följande;
100 yrken valdes ut, och delades in i tre grupper; 34 högstatusyrken, 33 mellanstatusyrken, och 33 lågstatusyrken. I högstatusgruppen var kvinnor överrepresenterade inom fem av yrkena (t.ex. psykolog, tandläkare, revisorer), samt. bestod av mellan 36-50% av de yrkesverksamma inom tolv andra yrken (t.ex. art directors, personalchefer, journalister, statsråd, civilekonomer, filmproducenter och skattedirektörer).

Resultaten visar visserligen att männen är marginellt dominerande i högstatusyrkena, men inte alls på det sätt som det ofta utmålas i debatter om jämställdhet. Tittar vi på mellanstatusyrken så dominerar kvinnorna 19 av 33 yrken, och är alltså där ganska markant mer välrepresenterade än männen.
Det mest intressanta enligt mig, är att männen dominerar i lågstatusyrkena. Där är männen överrepresenterade i tjugo av trettiotvå yrken! (Det 33:e yrket, gatuköksbiträde, insamlades inte nog data kring) Det här visar överraskande nog att, tvärtom vad som sägs i media, så är det männen som i regel har de lägst betalda och minst statusgivande yrkena! Det är visserligen sant att kvinnor är överrepresenterade som t.ex. vårdbiträden, men det är också överrumplande att män utgör över 90% av Sveriges hamn- och vägarbetare, fiskare, lokförare, busschaufförer, fastighetsskötare, bilreparatörer och skogsarbetare.

Trots allt detta försöker man göra jämställdhetsanalyser med könen som bas och inte personernas socioekonomiska historia, varpå vi får snedtramp som ”kvotering”! Är det inte möjligt att vi istället försöker se till så alla har möjlighet att bli vad de vill, även de med en trasig bakgrund?

En liberal tänkare bör rimligtvis vara medveten om att det är helt orimligt att dela upp folk efter sexualiteter; ska vi dela upp folk i ”homosexuella”, ”bisexuella”, och ”hetero” så är det väl då också praktiskt att dela upp dem i ytterligare underkategorier; ”Lack- och läderhomosexuella”, ”Anti-lack- och läderheterosexuella”. Det mest jämställda är att inse att det rör sig om samma sorts sexualitet, och se alla människor som en enda stor grupp som bara riktar sin sexualitet åt olika håll – vilka håll de riktar dem åt ska de inte behöva ”komma ut med”.

Med den enkla logiken så bör vi också inse att det är helt orimligt att kvotera efter ”män”, ”kvinnor”, ”invandrare”, osv. Då bör vi nämligen rimligtvis också kvotera efter andra grupper som är underrepresenterade i maktpositionerna; utvecklingsstörda, kanadensare, anarkister, analfabeter, diabetiker. ”Varför har vi med diabetes rent procentuellt färre representanter i näringslivet än er andra?!”

Ska vi kvotera så ska vi göra det så att alla får samma möjligheter att bli något; kanske bör vi då se till att kvinnor kvoteras till manliga lågstatusyrken, och män kvoteras till kvinnliga mellanstatusyrken? Den tanken gillar nog inte många som idag kallar sig feminister, men all logik verkar peka ditåt.

Gör det enda rätta – sluta kvotera, hitta lösningar som låter alla dömas som människor och utifrån deras kompetens istället för att neka människor anställning utifrån vilka de är eller vart de kommer ifrån.

Live long and prosper.

Jonathan

Annonser

2 thoughts on “Vem vill kvoteras till lågstatus?

 1. Intressant inlägg, tills du kom till delen om sexualitet. Det hade möjligen kunnat vara relevant om du gjort en bättre koppling. Nu blev det istället närmast desperat att visa på felaktigheter som inte nödvändigtvis existerar.

  Feminism är inte equalism (det finns ingen motsvarande svensk term, jag ber om ursäkt. Notera att detta på intet sätt är synonymt med humanism). Feminism handlar om att stärka kvinnans roll i samhället genom direkta och indirekta åtgärder. I min värld skall dock dessa åtgärder inte ske på bekostnad av männens rättigheter. Vilket ser vid kvotering. En man ska inte tvingas stå tillbaka för en kvinna med lägre kompetens enbart eftersom detta är lagstadgat. Däremot ska en man alltid tvingas stå tillbaka för en person med högre kompetens.

  Jag är medveten om att detta är ett resonemang som kan tyckas falla på sin egen orimlighet när det kommer till vissa statliga yrken, så som polis. Dock lägger jag där in ytterligare en parameter i arbetsbeskrivningen: yrkeskåren bör utgöra ett genomsnitt av befolkningen. — Då kan man eventuellt peka på dina sexuella aspekter. Jag finner dock fortfarande dessa irrelevanta då en homosexuell man likväl är man. En diabetessjuk man är man. En cancersjuk kvinna är kvinna. Man behöver alltså inte dra gränsdragningen allt för långt upp i kategoriseringsskalan.

  Om man nu får återkoppla till din undersökning (som jag inte har läst eller ens kände till förrän idag) så har jag en teori (som har visst stöd i SOU 2004:86). Kvinnor utgör merparten av Sveriges studenter idag. De kommer med största sannolikhet att utgöra merparten av den intellektuella eliten de närmaste 50 åren. Kring 2010 nådde kvinnorna upp till männens studiefrekvens på ”högstatus-utbildningar”, tidigare har kvinnor sökt till mellanstatusutbildningar och således fått mellanstatusjobb. Enligt SCB’s senaste yrkesstatistiska undersökning har vi ungefär 170 000 vårdbiträden i Sverige, 160 000 skötare/personliga assistenter och drygt 100 000 övriga sjuksköterskor. Dessa utgör alla universitetsstudenter med lång utbildning och låg lön. Vad kan man då dra för slutsats av detta? Sannolikt att den historiska inriktningen på universitet kraftigt skiljer sig mellan män och kvinnor. Sannolikt kan man tänka sig att män sökt sig antingen till högstatus eller lågstatus medan kvinnor konsekvent söker sig till mellanstatusjobb. Det bör i någon mån symbolisera ett annat problem…

 2. Pär Ström myntade uttrycket ”jämställdism” som duger i brist på annat. De värderingar han presenterade kändes väldigt sunda, att bli för hysteriska kring feminism kommer innebära att kvinnan intar en roll som inte alls blir jämnställd med de nutida männens. Redan nu kan vi se att feminister har en sorts ”diplomatisk immunitet” i media.

  Tanken med mitt resonemang kring sexualiteter är att det för mig känns lika orimligt att dela in folk som ”homosexuella” och ”heterosexuella” i samhället som det är att dela in folk i ”män” och ”kvinnor” på arbetsmarknaden. Det bör inte ha någon betydelse, vi är alla människor; kvotering innebär dock att könet blir av betydelse, man kan till och med nekas anställning pga det.
  Den här delen av inlägget må ha blivit lite luddig.

Kommentera, tyck till, diskutera!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s